روز گذشته مهدی هاشمی به دلیل انجام پاره‌ای از معاینات پزشکی به بیمارستان دی تهران منتقل شد. پس از انتقال وی به بیمارستان بود که هاشمی رفسنجانی برای ملاقات با او به بیماریستان رفت.