ساعت 7 صبح امروز یک فروند بالگرد اورژانس در حال انجام ماموریت برای انتقال مجروحان یک تصادف به بیمارستان بود دچار سانحه شد و سقوط کرد. متاسفانه در این حادثه 10 نفر از هموطنانمان جان خود را از دست دادند.