مطهری: تابع حکم حکومتی رهبری هستیم/ راه شکایت از طریق قوه قضاییه باز است
 
نماینده مردم تهران با بیان اینکه هنوز فکر می کنیم سوال از رئیس جمهور مفید است، گفت: امضای نمایندگان پای سوال از رئیس جمهور قابل پس گرفتن نیست اما چون رهبری حکم حکومتی داده اند سوال منتفی می شود.
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۳۱
به گزارش مهر، علی مطهری از امضا کنندگان طرح سوال از رئیس جمهور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه صحبتهای رهبری حکم حکومتی است و باید تابع حکم حکومتی باشیم، گفت: با این حکم رهبری سوال از رئیس جمهور خود به خود منتفی می شود.وی در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان در پی لغو سئوال از رئیس جمهور ممکن است با ماده ۲۳۳ آئین نامه به دنبال شکایت از وی به قوه قضاییه باشند ، گفت: این راه همیشه برای نمایندگان باز است و می توانند آنرا دنبال کنند.

مطهری افزود: چون رهبری دستور داده اند سوال از رئیس جمهور متوقف می شود و در واقع بیانات ایشان حکم حکومتی بوده و یک اظهار نظرساده نیست.وی در پاسخ به این سوال که چرا برای حل مشکلات اقتصادی سوال از رئیس جمهور را پیگیری کردید، گفت: ما فکر می کردیم سوال مفید است و هنوز هم فکرمی کنیم مفید است اما چون نظر رهبری مخالف سوال بود و حکم کردند ما نیز تابع آن هستیم.وی تصریح کرد: امضاهای نمایندگان پای سوال از رئیس جمهور قابل پس گرفتن نیست اما چون ایشان حکم کردند ما تابع هستیم و سوال منتفی می شود