معاون حقوقی رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مگر روسای جمهور قبلی زندان می رفتند؟ گفت: جای رئیس جمهور قوه مجریه است و باید کارهای اجرایی را انجام دهد. زندان های کشور نیز زیر مجموعه قوه قضاییه است و هر کس باید کار خود را انجام دهد.
علی رازینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی مطرح می کنند آیت الله آملی لاریجانی مخالف بازدید رئیس جمهور از زندان اوین است، گفت: ایشان مخالف نیست بلکه هر موضوعی باید دارای ضابطه و قانون باشد.
وی با بیان اینکه زندان جای حساب و کتاب داری است، گفت: اگر کسی می خواهد از زندان بازدید کند باید قوائد آن را هم رعایت کند چرا که زندان مقرراتی دارد.
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه مگر روسای جمهور قبلی زندان می رفتند؟ گفت: جای رئیس جمهور قوه مجریه است و باید کارهای اجرایی را انجام دهد. زندان های کشور نیز زیر مجموعه قوه قضاییه است و هر کس باید کار خود را انجام دهد.
به گزارش مهر، مدتی قبل روزنامه رسمی دولت خبر داد، بنابر اعلام یک منبع آگاه، رئیس جمهور قصد دارد بزودی از زندان اوین بازدید نماید و در این برنامه رئیس جمهور از همه بندها و بخش های زندان اوین بازدید خواهد کرد.
غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه  نیزدر واکنش به بازدید احتمالی رئیس جمهور از زندان اوین برای ملاقات با علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه ای وی گفت: سازمان زندانها ضوابط و مقررات دارد و زندان دارای بازداشتگاه موقت و دائمی است. آنهایی که بازداشت موقت هستند حتما باید با قاضی پرونده هماهنگ شود و حتی مقامات قوه قضائیه هم نمی توانند با این افراد ملاقات داشته باشند. در ضمن زندان ساعت خواب و بازدید و ملاقات دارد و باید هماهنگ شود.
 
سخنگوی قوه قضاییه در این زمینه به بیان خاطره ای از زمان بازداشت غلامحسین کرباسچی پرداخت وگفت: یادم هست وقتی آقای کرباسچی بازداشت شد همان شب آقای موسوی لاری و آقای شوشتری در دفتر وزارت دادگستری با من قرار داشتند. وقتی به وزارتخانه رسیدم آقایان گفتند که می خواهیم با کرباسچی ملاقات داشته باشیم. من هم آن زمان قاضی پرونده بودم و گفتم نه اجازه نمی دهم. یعنی اینکه اجازه ملاقات با متهمی که در حال بازپرسی است با قاضی پرونده است.
/ 0 نظر / 7 بازدید