فعالیت ستاد پیشگیری از جعل مدرک تحصیلی

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر این که فرایند صدور مدرک تحصیلی را با جدیت پی گیری می کنیم؛ گفت: ستاد پیشگیری از جعل مدرک تحصیلی در آموزش و پرورش فعال شده است.

به گزارش واحد مرکزی خبر، ابراهیم سحرخیز در نشست خبری با بیان این که صدور مدرک تحصیلی جعلی در مدارس دولتی روزانه یا اتفاق نمی افتد یا خیلی کم است؛ افزود: این کار بیشتر در مدارس بزرگسالان و مدارس از راه دور اتفاق می افتد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: برای مقابله با این پدیده با قدرت وارد شده و نشست های را با حضور دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش داشته ایم و با فرایند تولید و صدور جعلی مدرک تحصیلی به شدت برخورد می کنیم.

سحرخیز در پاسخ به پرسشی درخصوص تبلیغات اعطای مدرک تحصیلی افزود: درج هرگونه آگهی در این زمینه باید با مجوز معاونت پژوهشی وزارت آموزش و پرورش باشد.

وی گفت: اما وقتی روزنامه های سراسری ما چنین آگهی هایی را بدون اجازه وزارت آموزش و پورش درج می کنند یا تبلیغاتی در این زمینه در سطح شهر یا پیامک منتشر می شود؛‌ تخلفی آشکار است
/ 0 نظر / 7 بازدید