# طرح_کاهش_مجازات_اعدام_جرایم_مواد_مخدر_به_تایید_شور

#طرح کاهش مجازات اعدام جرایم مواد مخدر به تایید شوراى نگهبان رسید

شورای نگهبان طرح کاهش مجازات اعدام جرایم مواد مخدر به تایید شوراى نگهبان رسید سرانجام پس از تامین نظر شورای نگهبان در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید